Grupa Społeczna

Czy systemy społeczne i rodzaje organizacji państwowej powinny się zmieniać, czy też kontynuować sprawdzone wcześniej w historii wzorce?
Czy kryzysy są nieodłącznym elementem towarzyszącym człowiekowi w jego życiu z innymi ludźmi w społe­czeń­stwie?
Czy w obliczu dzisiejszych kryzysów w wielu krajach Europy i świata istnieje możliwość poprawy i wprowadzenia rozwoju na nowe, twórcze tory, czy też czeka nas kolejny konflikt?

Te i wiele innych pytań towarzyszą nam na co dzień. Żyjemy wszak wśród innych ludzi, jesteśmy z nimi związani w różnoraki sposób, a czasy pustelników dawno minęły i już nie wrócą. Pragnąc odpowiedzieć sobie choćby na część tych pytań, powstała Grupa Społeczna studiująca teksty Rudolfa Steinera, traktujące o trójczłonowej budowie organizmu spo­łecznego.
W 1917 roku z impulsu Rudolfa Steinera powstał Ruch na Rzecz Trójczłonowości Organizmu Społecznego. Co oznacza tróczłonowość organizmu społecznego, czy ideę tę można wprowadzić w życie w obecnych czasach? Czemu w swojej idei trójczłonowości Rudolf Steiner nawiązuje do trójczłonowego organizmu ludzkiego? Jakie znaczenie ma podział organizmu społecznego na trzy samodzielne strefy: kulturę; politykę (prawodawstwo) i gos­podarkę? Czy wprowadzenie w życie idei trójczłonowości może być lekarstwem na katastrofy społeczne oraz kry­zysy gospodarcze?

Zapraszamy do wspólnego z nami studiowania prac Rudolfa Steinera o tematyce społecznej na spotkaniach Grupy Społecznej co drugi tydzień w piątek. Dokładne terminy podajemy w Kalendarium Koła Warszawskiego i War­szaw­skiej Grupy Studyjnej.
Warszawska Grupa Studyjna