\

...to droga poznania, która ducha ludzkiego chciałaby doprowadzić do ducha we wszechświecie - Rudolf Steiner

...to „świadomość człowieczeństwa” oznaczająca stawianie własnej woli, doświadczeń poznawczych oraz własnego losu w służbie świata, w taki sposób, aby kierować duszę ku mądrości - Rudolf Steiner

...stawia w centralnym punkcie myślenie, jako doświadczenie duchowe bliskie każdemu człowiekowi. W ten sposób każdy człowiek może w sposób wolny i świadomy odwołać się do własnego myślenia, czyniąc tym samym krok ku prawdziwemu poznaniu świata i samego siebie - Michaela Glocker (kierowniczka sekcji medycznej Goetheanum)

... jest żywą, stającą się nauką; żywą stającą się sztuką; żywą stającą się religią - Rudolf Steiner

...to dla mnie, na przykład, zdolność do samodzielnego napisania Filozofii wolności, a nie tylko do jej przeczytania - Johannes Stuttgen

Przez antropozofię rozumiem naukowe badanie świata duchowego, które przenika jednostronność zarówno czystego przyrodoznawstwa​, jak i zwykłej mistyki i które - zanim podejmie próbę wniknięcia w świat nadzmysłowy - w poznającej duszy rozwija najpierw, nieznane jeszcze zwykłej świadomości i zwykłej nauce siły, jakie wnikniecie takie umożliwiają - Rudolf Steiner

…uwalnia ona​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ludzi od jednostronności współczesnych światopoglądów, pozwala spojrzeć na nie niejako z góry, otwiera nowe perspektywy i ukazuje realne związki. Przede wszystkim rozjaśnia myśli i daje jasny obraz człowieka. Posiada moc rozjaśniania, ogrzewania, wspomagania i umacniania - Hans-Werner Schroeder


Cytaty pochodzą z: Wprowadzenie w antropozofię, red. Marek Sołek, Wydawnictwo Arche
i Jerzy Prokopiuk, Szkice antropozoficzne, Studio Astropsychologii

Michael z kopią

naprzeciw: negatywna krytyka
Spokój taki trzyma w ręku wagę cierpliwości.
Cierpliwość jest mądrością, która wiąże się z siłą, która wiąże się z mądrością. Bez mądrości siła byłaby pozbawionym jakiegokolwiek wyjścia znoszeniem, bez siły mądrość byłaby bezczynym rozważaniem.
​​

Herbert Witzenmann, Dwanaście Cnót

Koło Warszawskie Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce powstało w 2008 roku. Skupiamy człon­ków Towarzystwa mieszkających w Warszawie i jej okolicach. W naszych działaniach staramy się przybliżyć antropozofię jako współczesną drogę poznania duchowości osobom nią zainteresowanym i jed­no­cześ­nie rozwijać i pogłębiać antropozoficzne spojrzenie na człowieka i świat, w którym żyje, poprzez pracę studyjną, warsztatowe zajęcia artystyczne i społeczne, wykłady i prelekcje, zajęcia eurytmiczne itp. We współ­pracy z Warszawską Grupą Studyjną organizujemy także co roku spotkania świąteczne: Micha­e­lo­we, Zaduszkowe, Bożonarodzeniowe, Wielkanocne i Janowe.
O tematach i terminach wykładów, zajęć warsztatowych wprowadzających w antropozoficzną wiedzę o czło­wieku, warsztatów malarskich i rysunkowych, cyklicznych warsztatów z architektury organicznej, zajęć eurytmicznych i innych inicjatyw Koła Warszawskiego oraz Warszawskiej Grupy Studyjnej można się dowiedzieć z naszego Kalendarium.


Zarząd Koła

Maria Bator
Grażyna Cebo-Więcek
Beata Gutowska
Joanna Lenart-Kowalska

e-mail: kolo.warszawskie@antropozofia.pl