Warszawska Grupa Studyjna

Grupa pracuje w sposób studyjny nad wybranymi tematami w ujęciu antropozo­ficz­nym. Podstawę do studiów stanowią zwykle książki i wykłady Rudolfa Steine­ra dobra­ne tak, by rzucały światło na dany temat z możliwie wielu różnych punk­tów widzenia. Studyjne podejście ma służyć z jednej strony głębszemu wnik­nię­ciu w rozpatrywane kwestie przy użyciu środków poznawczych wypracowanych w ramach antropozofii, z drugiej zaś rozwinięciu samodzielności poznawczej uczestników. Przywiązujemy przy tym dużą wagę do tworzenia właściwych pod­staw pojęciowych antropozofii i świa­do­mego z nich korzystania.
Grupa spotyka się co tydzień. Spotkania trwają półtorej lub dwie godziny.
Co pewien czas odbywają się także spotkania seminaryjne nawiązujące do tematu pracy studyjnej i mające na celu jej rozwinięcie lub wzbogacenie o jakieś konkretne zagadnienie.
Prowadzona w ten sposób w Warszawskiej Grupie Studyjnej pogłębiona praca wymaga wielostronnego uaktywnienia sił poznawczych, a także dużej syste­ma­tycz­ności i zgra­nia uczestników. Mimo to grupa otwarta jest dla wszystkich zain­te­resowanych antropozofią i studyjnym sposobem pracy. Włączenie się do niej możliwe jest jednak tylko w okresie rozpoczynania nowego tematu lub jakie­goś jego wątku.
Naszą formę pracy nazwaliśmy „Małą Akademią Antropozoficzną”. W nazwie tej za­war­liśmy zapowiedź celu, ku któremu chcemy zmierzać - stworzenie akademii, w której antropozofia byłaby studiowana, pogłębiana i rozwijana w ścisłym od­nie­sieniu do życia.


Aktualnie spotykają się cztery podgrupy WGS

Grupa pracująca nad Ewangelią Jana (EJ)
Grupa pracująca nad Jedna z dróg ku samopoznaniu człowieka Rudolfa Steinera
Grupa Społeczna pracująca nad tematem trójczłonowości społecznej (GS)
Grupa Masłowicka pracująca nad tematyką „Spotkania Masłowickiego” 2016 (GM)


O spotkaniach WGS informuje
Kalendarium Koła Warszawskiego i WGS


Kontakt

Kontakt: Stanisław Jóźwiak
tel. 022 617-56-45
sjozwiakster@gmail.com

Grupa w Bielsku-Białej
| PTA | TAwP | Koła i Grupy | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium WGS |
| PTA | TAwP | Koła i Grupy | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium WGS |