Koło ŒŚląsko-Dąbrowskie

Koło ŒŚląsko-Dąbrowskie zaprasza członków TAwP oraz osoby zainteresowane antropozofią. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w środy w godz. 17.00–19.00 w siedzibie „Klubu pod parasolem Jana Dormana” w Będzinie przy ul. Sączewskiego 19.

Obecnie pracujemy w ramach cyklu wykładów, odczytów i pogadanek nad tematem wolności postrzeganej m.in. z perspektywy prawa karmy i reinkarnacji w oparciu o książki i wykłady Rudolfa Steinera oraz innych autorów antropozoficznych.

Tematy i terminy spotkań podane zostały w Kalendarium Koła Śląsko-Dąbrowskiego, natomiast terminy samych wykładów, warsztatów i spotkań świątecznych w Kalendarium TAwP oraz w Informatorze TAwP.

Kalendarium Koła Śląsko-Dąbrowskiego (plik Kalendarium Koła do pobrania)


Kontakt

Jan Kuczyński
tel. 694-642-255
e-mail: pag@akcja.pl

Tadeusz Wroński
tel. 605826993, 32 7499161
e-mail: zuewronski44@interia.pl

Koło Śląsko-Dąbrowskie
| PTA | TAwP | Koła i Grupy | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |
| PTA | TAwP | Koła i Grupy | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |