Kontakt
Aktualne informacje o temacie i miejscu spotkania można uzyskać od

Jan Kuczyński
tel. 694-462-255
e-mail: pag@akcja.pl

Tadeusz Wroński
tel. 605826993, 32 7499161

e-mail: zuewronski44@interia.pl

Kalendarium do pobrania (cz-b)

| Początek strony | Strona Koła Śląsko-Dąbrowskiego | Strona główna TAwP | Kontakt | Członkostwo |
KOŁO ŚLĄSKO-DĄBROWSKIE
Koło Śląsko-Dąbrowskie
| Początek strony | Strona Koła Śląsko-Dąbrowskiego | Strona główna TAwP | Kontakt | Członkostwo |
Wrzesień 2018 – czerwiec 2019
wersja 1 - 22.01.2019
Termin Dzień
tygodnia
Godzina Spotkanie Uwagi Do pobrania
12.09 śr. 17.00 Od radżajogi do atropozofii
26.09 śr. 17.00 Od radżajogi do atropozofii - ciąg dalszy
17.10 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
7.11 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
1. Antropozoficzne myśli przewodnie 1-10
2. Narodziny i śmierć w ujęciu antropozoficznym
21.11 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
1. Myślenie "martwe" a myślenie "żywe"
2. Praktyczne kształcenie myślenia
5.12.2018 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
1. Myślenie "martwe", myślenie "żywe", myślenie sercem
2. Antropozoficzne myśli przewodnie 11-13
6.01.2019 śr. 17.00 Święto Bożego Narodzenia jako dzień zwycięstwa Słońca - wg wykładu Rudolfa Steinera
23.01 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
1. Tajemnica człowieczego "JA".
2. Antropozoficzne myśli przewodnie 14-22
6.02 śr. 17.00 Antropozoficzne podstawy poznania nadzmysłowego
1. Tajemnica człowieczego "JA" - ciąg dalszy
20.02 śr. 17.00 Indywidualne drogi do antropozofii.
Antropozofia, jako jasna świadomość własnego człowieczeństwa
13.03 śr. 17.00 Ewangelia wg Św. Jana.
Wspólna praca nad treścią Ewangelii w oparciu o cykl wykładów Rudolfa Steinera
(Hamburg, 18-31 maja 1908)
6.03 śr. 17.00 Ewangelia wg Św. Jana.
Wspólna praca nad treścią Ewangelii w oparciu o cykl wykładów Rudolfa Steinera
(Hamburg, 18-31 maja 1908) ciąg dalszy
20.03 śr. 17.00 Apokryficzne ewangelie gnostyckie w świetle współczesnej wiedzy duchowej
3.04 17.04 śr. 17.00 Misterium Golgoty w świetle antropozofii Organiczny związek Świąt Wielkanocy, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego
9.05 czw. 17.00 Anton Kimpfler Piękno naszej ludzkiej duszy
Między duchowymi wyżynami a głębiami przepaści
- wykład
   
15.05 śr. 17.00 1. Preegzystencja i reinkarnacja w religiach i tradycjach ezoterycznych
2. Reinkarnacja i prawo karmy w ujęciu antropozoficznym
   
29.05 śr. 17.00 Duchy Natury - spotkanie w plenerze
12.06 śr. 17.00 Duchy Natury - spotkanie w plenerze – ciąg dalszy