Obserwacja przyrody

Od kilku lat prowadzimy w Kole Gdańskim zajęcia z obserwacji przyrody. Każdego roku wyglądają one różnie. Np. przed 5 laty zaczęliśmy na wiosnę obserwacje kiełkowania hodowanego w wodzie, na gazie, ziarna dużej fasoli. Co kilka dni rysowaliśmy zachodzące w roślinie zmiany, raz w tygodniu omawialiśmy rysunki. Przez rok jedną godzinę naszych zajęć raz w tygodniu poświęcaliśmy pięciostopniowej metodzie obserwacji rośliny opracowanej przez dr. Bernarda Lievegoeda, dr. Joopa van Damma z Holandii oraz lek. med. Ewę Waśniewską. Wtedy również rysowaliśmy. Prowadzone przez nas obserwacje w grupie, potem kontynuowane indywidualnie, mają nas nauczyć ścisłego, opartego wyłącznie na obserwacjach, jak najbardziej obiektywnego myślenia oraz wytworzenia prawidłowego podłoża do przeżycia działających poza światem roślin istot duchowym.
Przy okazji różnych spotkań w większej grupie powtarzamy nasze zajęcia.

Kontakt

lek. med. Ewa Waśniewska
ul. Wzgórze Bernadowo 300/1
81-531 Gdynia
tel. 058 620-27-75
faks 058 661-91-95
e-mail: kolo.gdanskie@antropozofia.pl

Koło Gdańskie
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |