Biografia

W ramach pracy nad własną biografią prowadzone są kursy. Terminy oraz miejsce kursów ustalane są każdorazowo w porozumieniu z osobami chętnymi do takiej pracy.
Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie. Praca w grupach wymaga obecności 4-8 uczestników. W ramach jednego kursu zajęcia trwają około 35 godzin lekcyjnych.


Literatura w języku polskim:
Gudrun Burkhard, Ujmij życie w swoje ręce


Literatura w języku niemieckim:
Mathias Wais, Biographie-Arbeit, Lebensberatung
Georg i Gisela O'Neil, Der Lebenslauf
Coenraad van Houten, Erwachsenbildung als Schicksalspraxis
Gudrun Burkhard, Das Leben geht weiter
Gudrun Burkhard, Schlüsselfragen zur Biographie
Jos van der Brug/Kees Locher, Unternehmen Lebenslauf

 

Kontakt

Michał Waśniewski
ul. Wzgórze Bernadowo 300/1
81-531 Gdynia
tel. 058 620-27-75
faks 058 661-91-95
e-mail: genesis@oknet.com.pl

 

Koło Gdańskie
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |