Zajęcia artystyczne

W ramach działań artystycznych odbywają się przede wszystkim zajęcia plastyczne.
Cyklicznie, kilka razy w ciągu roku, prowadzone są zajęcia z gliną, malowanie akwarelami, praca w miedzi oraz zajęcia praktyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Najczęściej zajęcia prowadzone są przez osoby z Koła Gdańskiego, ale organizujemy również kursy dla większej liczby uczestników i z udziałem osób prowadzących z zagranicy.

W roku 2006 na przykład dwa takie kursy prowadzili nasi przyjaciele z Niemiec. Sylvia Gauger uczyła nas robić na drutach krasnale z wełny, a Erwin Gauger prowadził kurs robienia lamp.

 

Kontakt

Michał Waśniewski
ul. Wzgórze Bernadowo 300/1
81-531 Gdynia

tel. 058 620-27-75
faks 058 661-91-95
e-mail: kolo.gdanskie@antropozofia.pl

 

Koło Gdańskie
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |
| PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Kontakt | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |