| Kontakt | Członkostwo | Zarząd | WWSzND |
Grupa w Białymstoku

Białystok
Kontakt:
grupa.bialostocka@antropozofia.pl

 

Grupa w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała
Kontakt: Krystyna Zymlińska
tel. 033 822-80-69

 

Koło Gdańskie

Gdynia
Kontakt:
tel. 058 620-27-75
faks 058 661-91-95
e-mail: kolo.gdanskie@antropozofia.pl

 

Koło Krakowskie

Kraków
Kontakt: Zofia Miśkiewicz
tel. 012 411-54-98

 

Koło Olsztyńskie

Olsztyn
Kontakt: Alina Maćkowiak
tel. 089 534-92-34
kom. 0606-72-62-56

 

Grupa Poznańska

Poznań
Kontakt: Karol Kuśmirek
603-667-727
e-mail: karol.kusmirek@gmail.com

 

Koło Śląsko-Dąbrowskie

Sosnowiec
Kontakt: Tadeusz Wroński
tel. 032 292-50-24
e-mail: zuewronski@interia.pl

 

Koło Warszawskie

Warszawa
Halina Bembinow
tel. kom. 0696-094-123
e-mail: kolo.warszawskie@antropozofia.pl

 

Warszawa Grupa Studyjna (WGS)

Warszawa
Kontakt: Stanisław Jóźwiak
tel. 022 617-56-45
sjozwiakster@gmail.com

PLAKACIK
TAwP
Koła i Grupy
| Kontakt | Członkostwo | Zarząd | WWSzND |