Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne

Strona jest w trakcie budowy. Będzie stopniowo rozwijana i wzbogacana o nowe treści tak, by stała się obszernym źródłem rzetelnych wiadomości o antropozofii w Polsce i na świecie. Należy jednak pamiętać, że organicznym elementem kultury poznawczej, którą niesie w sobie antropozofia, jest bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem poprzez żywe słowo. Internet ze swej natury nie jest zatem miejscem, w którym to, co najważniejsze w antropozofii, może znaleźć swój właściwy wyraz. Dlatego wiadomości podawane na naszych stronach mają jedynie pomóc zdobyć rozeznanie, czym antropozofia jest, czym nie jest, kiedy powstała, jak się rozwijała oraz jaki wniosła i wnosi wkład we współczesne życie.

Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne

Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (PTA) jest stowarzyszeniem działającym na całym świecie i mającym swą siedzibę w Dornach pod Bazyleą w Szwajcarii. Zostało założone podczas Zjazdu Bożonarodzeniowego, który odbył się w Dornach w dniach 24.XII.1923-01.I.1924. Członków Towarzystwa zrzeszają w poszczególnych krajach tzw. towarzystwa krajowe - w Polsce Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce (TAwP).
Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne stawia sobie za cel pielęgnowanie i rozwijanie - indywidualnie oraz w obrębie ludzkiej społeczności - życia wewnętrznego opartego na prawdziwym poznaniu duchowej strony rzeczywistości. Za taką drogę poznania Towarzystwo uznaje antropozofię, której podstawy stworzył Rudolf Steiner (1861-1925). Wyniki uzyskane przez antropozofię mogą stanowić dla każdego człowieka, bez względu na narodowość, pozycję społeczną i religię, zachętę do szerszego spojrzenia na człowieka i świat, uwzględniającego niedostępną dla zmysłów, nadzmysłową jego część. Mogą także prowadzić ku życiu społecznemu opartemu na gruntownej znajomości natury i potrzeb istoty ludzkiej.
Do przyswojenia sobie antropozofii jako podstawy życia nie jest wymagane jakiekolwiek szczególne wykształcenie, a jedynie bezstronność i brak uprzedzeń. Umiejętność prowadzenia badań w ramach antropozofii oraz rzeczowa ocena ich wyników podlegają jednak szkoleniu, które następuje stopniowo. Wyniki te są na swój sposób równie ścisłe jak wyniki prawdziwego przyrodoznawstwa. Są w stanie przynieść taki sam jak ono postęp we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko duchowych, lecz także praktycznych.
Centrum działania Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego stanowi Wolna Wyższa Szkoła Nauki Duchowej w Dornach. Założył ją i nadał jej kształt Rudolf Steiner. Celem Towarzystwa jest wspieranie badań w dziedzinie duchowej, celem zaś Wolnej Wyższej Szkoły Nauki Duchowej - ich prowadzenie. Szkoła dzieli się na sekcje: Ogólną Sekcję Antropozoficzną i 10 specjalistycznych (Sekcję Pedagogiczną, Sekcję Medyczną, Sekcję Sztuki Mowy i Muzyki, Sekcję Sztuk Plastycznych, Sekcję Nauk Pięknych, Sekcję Matematyczno-Astronomiczną, Sekcję Przyrodoznawczą, Sekcję Młodzieżową, Sekcję Nauk Społecznych i Sekcję Rolniczą).
W swej działalności Towarzystwo wyklucza dogmatykę w jakiejkolwiek dziedzinie.
Towarzystwo nie ma charakteru wyznaniowego i nie stawia sobie celów politycznych.

Więcej o PTA można dowiedzieć się z jego niemiecko- i anglojęzycznej strony internetowej http://www.goetheanum.org

Kalendarium konferencji, spotkań, wykładów, koncertów, przedstawień itp. odbywających się w salach Goetheanum, na jego scenie lub w pobliskich budynkach można znaleźć tutaj.

O Wolnej Wyższej Szkole Nauki Duchowej i Klasie można przeczytać tutaj.

Co tydzień ukazuje się pismo Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego "Das Goetheanum"; członkowie otrzymują dodatkowo wydawany w języku niemieckim dodatek "Nachrichten für Mitglieder". Cyklicznie ukazuje się również biuletyn "Anthroposophie weltweit" (wydanie anglojęzyczne: "Anthroposophy Worldwide").

Na terenie Goetheaum czynna jest księgarnia antropozoficzna i bogata biblioteka antropozoficzna.

 

Inne pomocne odsyłacze

Verlag am Goetheanum (wydawnictwo antropozoficzne)

Rudolf Steiner Verlag (wydawnictwo wydające książki, wykłady, reprodukcje szkiców, obrazów i rysunków tablicowych Rudolfa Steinera)

| Początek strony | Rudolf Steiner | Antropozofia | Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce |
Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce
Rudolf Steiner
Antropozofia